مسجد ولیعصر؛ مرثیه ای بر معماری معاصر ایران

ساخت مسجد ولیعصر (عج) در مجاورت تاتر شهر از قصه های پرغصه معماری معاصر ایران است. طرحی که اصولا مکانیابی آن در مجاورت بنای ثبت شده تاتر شهر و در یکی از شلوغ ترین چهارراه های تهران، فاقد هرگونه توجیه علمی و طراحی شهری بوده است، امروزه به نظر می رسد که عرصه کشمکش سلیقه های جناحی و سیاسی شده است.

 

طرح اولیه مسجد کاملا منطبق بر معماری سنتی ایرانی فاقد هرگونه نوآوری و هماهنگی با بنای ثبت شده ملی تاتر شهر در حریم بلافصل آن با گنبد و مناره های بیش از 20 متری! 

 

 

طرح دومی و در حال اجرای مسجد کاملا منطبق بر معماری مدرن (شبه فولدینگ) و برگرفته از خطوط توپوگرافی زمین و فاقد هرگونه هماهنگی با معماری ایرانی در حریم بلافصل بنای ثبت شده ملی تاتر شهر 

 

و در این میان، آنچه بیش از همه باید بر آن تاسف خورد، سرمایه بیش از 30 میلیارد تومانی صرف شده از بیت المال (تاکنون) و فراتر از آن شان و آبروی معماری معاصر ایران است که به تاراج رفته است. امری که ناشی از سپردن کارهای بزرگ به افراد کوچک و واگذاری تصمیم گیری به مسوولان، مدیران و معماران غیرمتخصص و افراط و تفریط و غلبه سیاست زدگی بر معماری است و آنچنان که مشخص است هیچگونه نظارت و بازخواستی نیز از این افراد در میان نیست. گزارش منتشر شده در معمار نیوز درخصوص توقف مجدد ساخت مسجد ولیعصر (عج) را در لینک زیر ملاحظه فرمایید:

 

توقف ساخت مسجد ۵۰ میلیاردی ولیعصر(عج) تهران پس از ۱۱ سال

/ 0 نظر / 401 بازدید