مختصری از سوابق حرفه ای و علمی

مختصری از سوابق حرفه ای و علمی

خشایار- کاشانی جو

E-Mail:kashanijou@gmail.com

URL: http://kashanijou.persianblog.ir

کد انتخاباتی: 6146 گروه معماری

 

- دکترای شهرسازی از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران (1388)

- کارشناسی ارشد طراحی شهری از دانشگاه علم و صنعت ایران (1385)

- کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه علم و صنعت ایران (1382)

- دیپلم ریاضی- فیزیک از دبیرستان البرز تهران (1375)

- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (از 1385 تاکنون)

- دبیر علمی پایگاه خبری شهرالکترونیک (ECNN) ( از 1390 تاکنون)

- مشاور عالی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران (1384-1390)

- سرپرست کارگاه مرمت کاخ- موزه صاحبقرانیه مجموعه نیاوران (1383-1384)

- طراحی و نظارت بر ساختمانهای گوناگون مسکونی، تجاری، صنعتی و آموزشی

- مدیر پروژه و مشاور عالی پروژه های مختلف طراحی شهری

- ناظر عالی پروژه های گوناگون پژوهشی و کاربردی سازمان زیباسازی شهر تهران  (1390 تا کنون)

- مولف کتاب پیاده راه ها: از مبانی طراحی تا ویژگیهای کارکردی، انتشارات آذرخش (1389)

- مولف کتاب مدیریت طرحهای عمرانی در شهرداریها، از سری منابع آموزشی شهرداریهای کل کشور (1390)

- مولف کتاب آشنایی با طراحی شهری؛ از مبانی دانش تا نگرش های نوین (زیر چاپ)

- تالیف و ارائه بیش از 40 مقاله تخصصی در مجلات و کنفرانس های معماری و شهرسازی داخلی و خارجی

/ 0 نظر / 23 بازدید