کالبدشکافی طرح جامع تهران

درخصوص طرح جامع جدید تهران مصوب 1386 نقطه نظرات بسیار زیادی ارائه شده است. اما فقدان مطالب و تحلیل های علمی در این رابطه به شدت محسوس است. یکی از معدود نقدهایی که اخیرا در این رابطه دیدم مقاله آقای دکتر سعیدنیا در دوماهنامه شهرنگار است که در سایت انجمن تخصصی شهرسازان درج شده است و از طریق لینک زیر قابل دریافت است:

 

کالبدشکافی طرح جامع تهران

 

گرچه این تحلیل بسیار محتاطانه به نظر می رسد اما به ویژه ابعاد مناسبی را درخصوص پیشینه و روند تهیه این طرح و تضادهای درونی موجود در آن مشخص می سازد که از این منظر مطالعه آن برای کلیه حرفه مندان و دانشجویان مرتبط توصیه می گردد.  

 

/ 0 نظر / 296 بازدید