معرفی کتاب: درآمدی بر مدیریت و کاربرد نمادها و نشانه‌ها در فضای شهری

کتاب درآمدی بر مدیریت و کاربرد نماد‌ها و نشانه‌ها در فضای شهری که توسط افشین داورپناه عضو هیات علمی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی نوشته شده، در تابستان سال ۱۳۹۱ به وسیله انتشارات سازمان زیباسازی شهر تهران منتشر شده است. نگارنده در پیشگفتار، با استناد به جمله‌ای از «رولان بارت» بیان می‌دارد که شهر را باید یک «متن» تصور کرد؛ متنی که مانند هر متن دیگر، همواره از در کنار هم قرار گرفتن نشانه‌ها و نماد‌ها شکل می‌گیرد؛ نشانه‌ها و نمادهایی که‌گاه قاعده‌مند و براساس قراردادهایی اجتماعی و‌گاه نیز نه چندان قاعده‌مند، در کنار یکدیگر چینش شده‌اند. این چینش، چه براساس قواعدی مشخص و برنامه ریزی شده و چه تصادفی شکل گرفته باشد، متنی است که همواره در معرض «خوانده شدن» قرار دارد؛ از این رو، شهروندان همیشه در حال خوانش متونی هستند که خود به عنوان جزیی از آن و به عنوان کنشگری فعال در آن حضور دارند.

 

 

متن کامل معرفی این کتاب را می توانید در اینجا در پایگاه خبری شهر الکترونیک ملاحظه فرمایید.

/ 0 نظر / 24 بازدید