پارک فناوری اطلاعات در پاکستان

ATT4513039.jpg

اینکه کشورهایی چون پاکستان که تقریبا به لحاظ توسعه یافتگی همتراز با ما می باشند به فکر ایجاد پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت افزایش آگاهی عمومی در این زمینه افتاده اند و ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم جای تاسف دارد!!

/ 0 نظر / 19 بازدید