طرح و شهر

بیان مسائل تخصصی معماری و شهرسازی، ایجاد مکانی برای هم اندیشی و تبادل نظر، اطلاع رسانی و افزایش دامنه آگاهیهای عمومی و فردی درباره موضوعات مختلف حرفه ای، از اهداف اصلی ایجاد این فضای مجازی می باشد

طرح جامع و تفصیلی جدید تهران و پرسش های رو در رو

تهیه اسناد جدید توسعه شهر تهران از سال 1382 در دستور کار مدیریت شهری پایتخت قرار گرفت. و در اقدامی که تا پیش از آن سابقه نداشت، مطالعات تهیه طرح جامع و طرح تفصیلی به طور همزمان به 22 شرکت مهندس مشاور داخلی واگذار گردید. سرانجام پس از افت و خیزهای فراوان سند طرح جامع تحت عنوان طرح راهبردی- ساختاری توسعه و عمران شهر تهران در آذرماه سال 1386 به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری رسید. براساس این سند بالادست، طرح تفصیلی جدید تهران در مقیاس 1:2000 در حدود 406 شیت نقشه تهیه و چندین مرتبه مورد بازنگری قرار گرفته است. برنامه ریزیهای انجام گرفته بیانگر آن است که تهیه طرح تفصیلی نیز پایان یافته و پس از تایید آن در کمیسیون ماده پنج در ماه جاری، در مراسمی که در انتهای بهار یا ابتدای تابستان 1390 برگزار خواهد گردید، از طرح تفصیلی به صورت رسمی رونمایی گردیده و جهت اجرا به مناطق 22گانه شهرداری ابلاغ خواهد گردید.

با توجه به فرآیند تهیه اسناد جدید توسعه شهر تهران که بیش از 8 سال به درازا انجامیده و بخش عمده ای از توان مهندسان معمار و شهرساز کشور را به خود مشغول نموده است همچنین اهمیت انجام هر اقدام نوینی در پایتخت که (درست یا غلط) به عنوان الگویی برای سایر شهرهای کشور مطرح خواهد گردید، به نظر می رسد که متولیان تهیه این طرح ها باید نسبت به آگاه سازی افکار عمومی و رفع ابهامات موجود در این زمینه بیش از پیش تلاش نمایند. برخی از مهمترین پرسش ها و مسائل مطرح در میان عموم شهروندان و حرفه مندان در این رابطه (از میان انبوهی از سوالات موجود) در زیر بیان گردیده اند که امید است توسط دست اندرکاران ذیربط پاسخی شایسته دریافت دارند:

- مهندسان مشاور تهیه کننده این طرح ها تا چه میزان نمایانگر توان واقعی جامعه تخصصی معماری و شهرسازی کشور بوده اند؟

- فرآیند نظارت بر مشاوران تهیه کننده این طرح ها چگونه بوده و اصولا تا چه میزان درخور و متناسب با مقیاس انجام این کار بوده است؟

- نقش مشارکت شهروندان و صاحبنظران مستقل در تهیه طرح جامع و تفصیلی جدید تهران چگونه بوده است؟

- مفهوم طرح راهبردی- ساختاری و تفاوت و مزیت های آن نسبت به طرح های جامع تهیه شده پیشین در کشور چیست؟

- طرحی تحت عنوان راهبردی- ساختاری تاکنون در کدامیک از دیگر کشورهای جهان تهیه گردیده و دلایل الگوبرداری از آن برای ایران چه بوده است؟

- با توجه به ساختار سیال و انعطاف پذیر این طرحهای جدید توسعه شهر تهران، آیا ساختار اداری و اجرایی آنها نیز به همان نسبت تغییر یافته است؟

- همزمانی تهیه طرح جامع و طرح تفصیلی در کدام کشورهای جهان سابقه داشته و دستاورد این امر برای تهران چه بوده است؟

- نقش مشارکت شهروندان و صاحبنظران مستقل در تهیه طرح جامع و تفصیلی جدید تهران چگونه بوده است؟

- خروجیهای نهایی به دست آمده تحت عنوان طرح جامع و تفصیلی جدید تهران تا چند درصد منطبق بر نقطه نظرات کارشناسان (تصمیم سازان) و تا چه میزان مبتنی بر خواست و سلیقه مدیران (تصمیم گیران) بوده است؟

- آمار کمی قابل ملاحظه ارائه شده از تعداد جلسات برگزار شده جهت بررسی و تصویب طرحها با استانداردهای جهانی چه نسبتی داشته و بیانگر کدام ویژگی های این اسناد می باشد؟

- اسناد تهیه شده تا چه حد با عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی (به عنوان اصلی ترین مطالبات مردمی و رویکردهای اعلامی مدیران شهری) هماهنگی دارند؟

- از آنجاکه نهاد برنامه ریزی و توسعه شهر تهران که نقش آن از ابتدا اجراسازی، پایش و بهنگام سازی طرحهای جدید توسعه شهری تهران تعریف شده بود در نیمه دوم سال 1389 تعطیل گردید، کدام سازمان یا نهاد دیگری چنین نقش های کلیدی را بر عهده گرفته است؟

- نقش مشارکت شهروندان و صاحبنظران مستقل در پایش، اصلاح و تدقیق اسناد جدید توسعه شهر تهران چگونه خواهد بود؟

  
نویسنده : خشایار کاشانی جو ; ساعت ۱٠:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۳