طرح و شهر

بیان مسائل تخصصی معماری و شهرسازی، ایجاد مکانی برای هم اندیشی و تبادل نظر، اطلاع رسانی و افزایش دامنه آگاهیهای عمومی و فردی درباره موضوعات مختلف حرفه ای، از اهداف اصلی ایجاد این فضای مجازی می باشد

پیاده راه ها؛ از مبانی طراحی تا ویژگیهای کارکردی

نخستین کتاب تالیفی اینجانب زیر عنوان پیاده راه ها؛ از مبانی طراحی تا ویژگیهای کارکردی منتشر شد. در بخشی از پیشگفتار این کتاب چنین آمده است:

 امروزه، کیفیت و جذابیت فضاهای عمومی شهری به یکی از مهمترین سنجه‌های توسعه‌یافتگی و قابلیت زندگی در شهرها بدل گردیده است. در این میان، پیاده راه ها بدلیل ویژگیهای خود در ایجاد تعاملات اجتماعی در عصر ارتباطات مجازی و تحریکاقتصادی نواحی پیرامونی و نیز به عنوان پهنه هایی چندعملکردی که دامنه گسترده ای از فعالیتها را دربر می گیرند، از نقشی اساسی برخوردار می باشند. شهرهای اروپایی به ویژه در دو کشور آلمان و هلند، پیشگام ایجاد و گسترش پهنه های پیاده بوده اند و شهرهای آمریکایی نیز در طول زمانهای مختلف، رویکردهای گوناگونی نسبت به موضوع داشته اند.

 اما علی رغم وجود سابقه ای بیش از نیم قرن در جوامع پیشرو در این زمینه و در حالیکه در آستانه هزاره سوم بسیاری از شهرهای دنیا، پیاده مداری را در حد چشم انداز اصلی توسعه شهری ارتقاء داده و برنامه ها و فعالیتهای علمی و عملی گسترده ای را در این رابطه در دست اجرا دارند، به نظر می رسد که توسعه شهرها در دوران معاصر در کشورمان، در گسستی عمیق با سنت گذشته خود، خودرومدار و بر مبنای تسهیل هرچه بیشتر حرکت سواره بوده و آنچنانکه باید به فضاها و محدوده های پیاده و اهمیت آنها در  ایجاد سرزندگی و پویایی شهری توجه نگردیده است. همچنین، بررسی های مختلف انجام گرفته و نیز تجارب نگارنده بیانگر آن است که تاکنون کتابی که به طور مستقل به موضوع پیاده راه ها پرداخته باشد، در ایران منتشر نگردیده و بسیار معدود منابع موجود نیز تنها به اشارات کلی بر بخشی از مساله و بیشتر از منظر ضوابط کمی اکتفا کرده اند.

کتاب پیش رو، که حاصل بیش از چهار سال تحقیق و تدریس نگارنده درخصوص فضاهای شهری پیاده مدار می باشد، بر مبنای همین ضرورت و در جهت پر کردن خلا مورد اشاره تدوین گردیده و به منظور ترویج نگرش صحیح و علمی در نزد تمامی افراد مرتبط با موضوع، کوشیده است تا منبعی کاربردی و تا حد امکان جامع از مباحث گوناگون مرتبط با طراحی پیاده راه ها را فراهم نماید. که با توجه به دامنه گسترده موارد مطرح شده می تواند به عنوان مرجعی پایه برای کلیه حرفه مندان، دانشجویان و دست  اندرکاران رشته های طراحی شهری، برنامه ریزی شهری، مدیریت شهری، معماری و دیگر گرایش های مرتبط و تمامی مسوولان و کارشناسان ذیربط در شهرداریها و دیگر سازمانهای اجرایی متولی امور ساماندهی شهرها قابل استفاده باشد.

 

 

 

 

این کتاب، در شش فصل و دو پیوست به شرح عناوین ذیل تدوین گردیده است: 

فصل اول: نقش عابران پیاده در احیای فضاهای شهری

فصل دوم: مفهوم پیاده راه، تاریخچه و سیر تکامل آن

فصل سوم: اصول برنامه ریزی برای عابران و مکانیابی پیاده راه ها

فصل چهارم: بررسی ابعاد گوناگون طراحی کالبدی پیاده راه ها

فصل پنجم: معرفی و ارزیابی برخی نمونه های پیاده راه

فصل ششم: کارکردهای گوناگون پیاده راه ها

پیوست الف: مفهوم توسعه پایدار شهری و ابعاد کلیدی آن

پیوست ب: فهرست واژگان تخصصی مرتبط با پیاده راه

  

پی نوشت: علاقمندان جهت تهیه کتاب می توانند با انتشارات آذرخش (۶۶۴١٧٣۴٢-۶۶۴٩٣٣٠١) تماس گرفته یا به کلیه کتابفروشیها و مراکز توزیع کتابهای تخصصی معماری و شهرسازی در تهران یا دیگر شهرستانها مراجعه نمایند.

  
نویسنده : خشایار کاشانی جو ; ساعت ٤:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٧