طرح و شهر

بیان مسائل تخصصی معماری و شهرسازی، ایجاد مکانی برای هم اندیشی و تبادل نظر، اطلاع رسانی و افزایش دامنه آگاهیهای عمومی و فردی درباره موضوعات مختلف حرفه ای، از اهداف اصلی ایجاد این فضای مجازی می باشد

اهمیت فضاهای پیاده در شهرهای هزاره سوم

چكيده:

اگر در قرن بيستم معيار توسعه يافتگي و سرزندگي يك شهر وجود فضاهاي سبز عمومي وسيع و مسيرهاي سواره عريض و مناسب بود، بايد اذعان كرد كه در قرن حاضر محدوده ها و شبكه‎هاي كامل پياده شهري يكي از مهمترين فضاهاي گذران اوقات فراغت و نشانه بارزي از کاربرد دانش طراحي شهري در فرآيند توسعه شهرها مي باشند. 

تاريخچه توجه به محدوده‎هاي پياده شهري به دهه 1970 باز مي‎گردد كه بخصوص در اروپا و كشورهايي همچون آلمان و هلند فعاليتهاي گسترده‎اي در اين زمينه آغاز گرديد. اما بخصوص در اواخر دهه پاياني قرن بيستم، توجه به پياده روي و محدودكردن حضور وسايل نقليه موتوري در شهرها شكل جدي تري بخود گرفت. آنچنانكه بسياري از شهرها و مسوولان آنها به تدوين برنامه‎ها و چشم اندازهاي توسعه شيكه‎هاي پياده در مقياسهاي زماني متفاوت و بويژه با چشم انداز دهه هاي آغازين قرن    بيست و يكم همت گماشتند. در اين زمينه مي‎توان به برنامه تبديل لندن به يكي از بزرگترين شهرهاي پياده تا سال 2015 و يا برنامه و قانون اجرايي سال 2003 اسكاتلند براي ترويج پياده روي در اين كشور (قانون اصلاح زمين) يا پروژه تحقيقاتي دلفي[1] جهت پيش‎بيني آينده پياده روي در اروپا در سال 2010 اشاره نمود. اما متاسفانه شواهد زيادي در دست است که در کشور ما حتي اهميت توجه به عابران پياده براي دست اندرکاران امور شهري آنچنانکه بايد شناخته شده نيست.  

در نگارش اين مقاله علاوه بر مراجع مکتوب موجود، بيش از چندين منبع و تارنگار مرتبط در شبكه جهاني اطلاع رساني مورد بررسي قرارگرفته و در نهايت نقش محدوده‎هاي پياده بعنوان پهنه هاي رايگان چند عملکردي چند منظوره که طيف گسترده اي از فعاليتها اعم از تفريحي، استراحت و گذران اوقات فراغت، سرگرمي و بازي، فرهنگي و هنري، تجاري و فضاهاي سبز عمومي شهري را بخصوص در شهرهاي هزاره جديد در برمي گيرند، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج اين مطالعه نشان مي دهند که بويژه بدليل عدم توجه کافي به فضاهاي باز شهري و مکانهاي تفريحي در کشور ما در دو سده اخير و نيز تاکيد روزافزون علم شهرسازي جديد بر مقياس انساني و عابرمدار کردن محيط هاي شهري، تدوين يک برنامه جامع جهت تبديل فضاهاي باز شهري داراي پتانسيل  بالقوه به محدوده هاي پياده علاوه بر پويايي و افزايش تعاملات اجتماعي در عصر اطلاعات و ارتباطات مجازي مي تواند نقش بسزايي در ايجاد ارزش افزوده در اين مکان ها و ارتقاء وضعيت اقتصاد شهرها ايفا نمايد.

واژگان كليدي: محدوده پياده، فضاي باز شهري، شهر هزاره سوم، Walk21[1] Delphi

مقاله اینجانب تحت عنوان اهمیت فضاهای پیاده در شهرهای هزاره سوم در فصلنامه جستارهای شهرسازی شماره ۱۷ و ۱۸ صص ۴۰-۵۱ چاپ گردیده و به تازگی انتشار یافته است. این مقاله پیشتر در  نخستین کنگره بین المللی طراحی شهری در اصفهان -شهریور ۱۳۸۵-موفق به کسب رتبه اول گردیده بود

  
نویسنده : خشایار کاشانی جو ; ساعت ٧:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱٢/٢۱
تگ ها :