طرح و شهر

بیان مسائل تخصصی معماری و شهرسازی، ایجاد مکانی برای هم اندیشی و تبادل نظر، اطلاع رسانی و افزایش دامنه آگاهیهای عمومی و فردی درباره موضوعات مختلف حرفه ای، از اهداف اصلی ایجاد این فضای مجازی می باشد

بررسی نقش طراحی شهری در پیشگیری یا کاهش خسارات رویدادهای غیرمترقبه

مقدمه مقاله اینجانب که در شماره 43 ماهنامه شوراها (بهمن 1388) به چاپ رسیده است، به شرح ذیل می باشد: 

بشر همواره جهت ایجاد شرایط زیست مطلوب بر روی زمین با انواع مخاطرات طبیعی و انسان ساخت مواجه بوده است. اما با افزایش جمعیت و گسترش روند صنعتی شدن جوامع از دو سده پیش تاکنون، به شدت بر دامنه این حوادث افزوده شده و مسائل جدیدی مطرح گردیده است. در این میان، شهرها بعنوان کانون زیستی اصلی و محل تمرکز عمده جمعیت جهان، در صورت بروز حوادث غیرمترقبه می توانند زمینه ساز فجایع عظیم انسانی گردند. از این رو، پیش بینی تمهیدات لازم به منظور جلوگیری و نیز مدیریت بر بحران بوجود آمده در شهرها از اهمیتی دوچندان برخوردار می باشد.

گرچه اقدامات مورد نیاز در مواجهه با سوانح را می توان در سه مقطع قبل، همزمان و بعد از وقوع بحران  تقسیم بندی نمود اما به نظر می رسد که اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به منظور جلوگیری از بروز حادثه و یا کاهش تلفات و خسارات وارده، در حیطه فعالیت مستقیم شهرسازان قرار داشته و برنامه ریزان و طراحان شهری نقشی کلیدی در این ارتباط دارا می باشند. امری که علی رغم فعالیتهای گسترده کشورهای پیشرو در این زمینه، متاسفانه آنچنانکه باید در تهیه طرحهای توسعه شهری، وضع ضوابط و مقررات شهرسازی و تدوین اصول و معیارهای مربوطه در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته و حتی در مواردی ناشناخته مانده است.

مطالعه پیش رو بر مبنای همین ضرورت انجام یافته و نتایج آن نشان می دهند که امروزه، انجام اقدامات پیشگیرانه در فرآیند برنامه ریزی مدیریت بحران در شهرها و به منظور جلوگیری یا کاهش خسارات رویدادهای غیرمترقبه از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و رعایت اصول و معیارهای طراحی شهری مرتبط همچون پیش بینی راههای فرار، نحوه توده گذاری، توزیع فعالیت ها و کاربریهای مختلف، نسبت عرض معابر و ارتفاع ساختمانها و... در طرح ها و پروژه های توسعه شهری، بهترین راهکار تحقق پذیری این امر بویژه در شهرهای شکل گرفته موجود می باشد.

پی نوشت: این نوشتار، ادامه مطلبی است که با همین عنوان در شماره 24 ماهنامه شوراها (تیر 1387) به چاپ رسیده بود. البته در هر دو مورد، بخش عمده ای از اصل مقاله در فرآیند صفحه بندی مجله حذف شده است

  
نویسنده : خشایار کاشانی جو ; ساعت ۱٢:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۱٤
تگ ها :