طرح و شهر

بیان مسائل تخصصی معماری و شهرسازی، ایجاد مکانی برای هم اندیشی و تبادل نظر، اطلاع رسانی و افزایش دامنه آگاهیهای عمومی و فردی درباره موضوعات مختلف حرفه ای، از اهداف اصلی ایجاد این فضای مجازی می باشد

بررسی ارتباط متقابل حمل و نقل همگانی و توسعه شهری

 مقاله ای از اینجانب زیر عنوان " بررسی ارتباط متقابل حمل و نقل همگانی و توسعه شهری" در نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران که در اردیبهشت ماه سال جاری در تهران برگزار شد ارائه گردید. در ادامه چکیده این مقاله آمده است:

 

چکیده

مسیرهای حرکتی از دیرباز شکل دهنده استخوانبندی اصلی فضایی در شهرها بوده و در ابعاد گوناگون در توسعه نواحی اطراف نقشا یفا نموده اند. در این میان، با تمرکز فزاینده جمعیت در شهرها و گسترش انواع سامانه های حمل و نقل همگانی بویژه پس از انقلاب صنعتی، دیدگاههای مختلفی در ارتباط با چگونگی توسعه شهرها با بهره گیری از پتانسیل های عناصر ترابری شهری پدید آمده است. پژوهش حاضر به منظور بازشناسی سیر تحول رویکردهایی که بخصوص در یک سده گذشته به ارتباط متقابل میان حمل و نقل همگانی و توسعه شهری پرداخته اند به روش مطالعه اسنادی و با استفاده از جدیدترین و معتبرترین منابع انجام گرفته و در این راستا مهمترین نظریات مرتبط شامل چهار مورد بررسی گردیده اند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهند که گرچه توسعه در پیرامون مسیرها و پایانه های حمل و نقل همگانی همواره مورد توجه بوده است  اما در دوره های زمانی مختلف با اهداف و روش های گوناگونی صورت پذیرفته و در آستانه هزاره سوم بر حمل و نقل همگانی  توسعه مدار که دارای شاخصه هایی چون ارتقاء کیفیت طراحی  محله ای، کاهش استفاده از اتومبیل و گسترش پیاده مداری است تاکید می گردد. 

 

کلید واژه: حمل و نقل همگانی توسعه مدار، حمل و نقل اتومبیل مدار، توسعه وابسته به حمل و نقل عمومی،  توسعه حمل و نقل همگانی مدار.

 

  
نویسنده : خشایار کاشانی جو ; ساعت ۱۱:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/٢٥