طرح و شهر

بیان مسائل تخصصی معماری و شهرسازی، ایجاد مکانی برای هم اندیشی و تبادل نظر، اطلاع رسانی و افزایش دامنه آگاهیهای عمومی و فردی درباره موضوعات مختلف حرفه ای، از اهداف اصلی ایجاد این فضای مجازی می باشد

مکان سوم

فضاهای شهری بویژه امروزه در شهرسازی جدید از آنچنان اهمیتی برخوردارند که از آنها تحت عنوان "مکان سوم -Third Place" نام برده می شود. مصاحبه انجام شده در این ارتباط با یکی از خبرگزاری ها که البته با اشتباهات بسیاری (حتی در درج نام کوچک اینجانب!) تدوین گردیده است را می توانید اینجا بخوانید.

پی نوشت: در جهت رفع ابهام از مطالب تنظیم شده (که علی رغم تذکر داده شده هنوز در اصل متن خبرگزاری تصحیح نشده است)، موارد ذیل قابل توجه می باشند:

1- کل فضاهای قابل استفاده انسان را می توان به سه گروه؛ فضای سکونت (مکان اول)، فضای کار (مکان دوم) و فضای تفریح و اوقات فراغت (مکان سوم) تقسیم بندی نمود. در واقع مکان سوم نه لزوما فضاهای در فاصله میان محل سکونت و کار بلکه هرگونه فضایی غیر از مکان اول و دوم می باشند.

2- کشورهای پیشرو از دهه 1970 به بعد و پس از آشکار شدن تبعات منفی چیرگی اتومبیل ها بر فضاهای شهری و کاهش کیفیت زندگی، استفاده از آن را متوقف نکردند بلکه با گسترش خدمات حمل و نقل عمومی و اولویت بخشی به حرکت پیاده، محدودیت ها و هزینه های سنگینی برای استفاده اتومبیل وضع نمودند که در نتیجه علی رغم سرانه تملک بسیار زیاد ماشین نسبت به کشورهای در حال توسعه، کاربرد ان توسط شهروندان تنها به موارد بسیار ضروری و سفرهای تفریحی محدود گردیده است.

3- امروزه براساس مطالعات و پژوهش های مختلف ثابت شده که تعریض مسیرهای سواره و بزرگراه ها نه تنها در افت کمی و کیفی فضاهای شهری موثر است بلکه علی رغم اثرات کوتاه مدت و گذرا حتی در کاهش معضلات ترافیکی نیز کارا نبوده و سبب بدتر شدن وضعیت حرکت سواره می گردد.   

  
نویسنده : خشایار کاشانی جو ; ساعت ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٧/۱٠
تگ ها :