طرح و شهر

بیان مسائل تخصصی معماری و شهرسازی، ایجاد مکانی برای هم اندیشی و تبادل نظر، اطلاع رسانی و افزایش دامنه آگاهیهای عمومی و فردی درباره موضوعات مختلف حرفه ای، از اهداف اصلی ایجاد این فضای مجازی می باشد

بررسی معیارهای طراحی مطلوب فضای شهری برای کودکان

مقاله اینجانب به همراه خانم ها مهندس ایل ناز فتح العلومی و سارا هرزندی زیر عنوان بررسی معیارهای طراحی مطلوب فضای شهری برای کودکان (نمونه موردی: محله نظامیه تهران) در صفحات 239-249 شماره 11 نشریه علمی و پژوهشی آرمان شهر مربوط به پاییز و زمستان 1392 منتشر شده است. چکیده این مقاله در زیر آمده است:

 

چکیده

 امروزه، کمیت و کیفیت فضاهای شهری به یکی از مهم‌ترین سنجه‌های توسعه ‌یافتگی و قابلیت زندگی در شهرها بدل شده است. فضاهای شهری یا عرصه‌های عمومی نمایانگر پویایی زندگی شهری و اساس و بنیان دانش- حرفه طراحی شهری هستند. فضاهای عمومی شهری بیشتر از آنکه دارای نقشی کالبدی باشند به دلیل ایجاد تعاملات اجتماعی میان شهروندان واجد اهمیت هستند و باید بتوانند زمینه حضور تمامی افراد جامعه به ویژه گروه‌های آسیب‌پذیرتر همچون کودکان را فراهم نمایند. از سویی دیگر، توجه به خواسته‌ها و نیازهای کودکان در طراحی قلمروهای عمومی از آن رو که این گروه سنی دارای بیشترین تاثیرپذیری و بالاترین میزان استفاده از فضاهای شهری می‌باشند، از ضرورتی دوچندان برخوردار می‌باشد. تحقیق حاضر به منظور ارزیابی معیارهای مطلوبیت فضاهای عمومی شهری در نزد کودکان 7-11 ساله به روش مطالعه اسنادی با استفاده از مهم‌ترین منابع و مطالعه میدانی با راهکاری ترکیبی؛ ثبت نقاشی‌های کودکان، مصاحبه و مشاهده غیررسمی در محله نظامیه تهران انجام گرفته است. بدین منظور پس از تبیین مفهوم و عوامل مطلوبیت فضای شهری و ویژگی‌ها و توانایی‌های کودکان در سنین مختلف، اهمیت و روش‌های مشارکت کودکان در طراحی فضاهای شهری براساس آرای صاحب‌نظران گوناگون تدوین و جمع‌بندی گردیده و سپس با استفاده از روش بداهه‌سازی، دیدگاه‌های مختلف ابراز شده توسط کودکان در نمونه مطالعاتی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهند که عوامل مطلوبیت فضا ارائه شده توسط صاحبنظران با فراوانی تقریباً مشابهی از سوی کودکان نیز تأیید شده و مواردی چون امنیت، فضای سبز، هوای پاک و سرزندگی، مهم‌ترین معیارهای فضاهای شهری باکیفیت را از نظر کودکان شکل می‌دهند.

 

واژگان کلیدی: فضای عمومی شهری، مشارکت کودکان، مکان مطلوب، بداهه‌سازی.

 

پی نوشت: لینک چکیده مقاله در دوفصلنامه علمی- پژوهشی آرمان شهر

  
نویسنده : خشایار کاشانی جو ; ساعت ۸:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۱۳
تگ ها :