طرح و شهر

بیان مسائل تخصصی معماری و شهرسازی، ایجاد مکانی برای هم اندیشی و تبادل نظر، اطلاع رسانی و افزایش دامنه آگاهیهای عمومی و فردی درباره موضوعات مختلف حرفه ای، از اهداف اصلی ایجاد این فضای مجازی می باشد

تغییر اقلیم در شهرهای بزرگ ایران

اقلیم نمایانگر وضعیت میانگین جو زمین در محدوده ای مشخص بوده و عوامل گوناگونی بر آن اثرگذار است. عوامل اصلی تشکیل دهنده اقلیم را می توان شامل پنج مورد؛ آب و هوا، ارتفاع از سطح دریا، عرض جغرافیایی، عوارض زمین و شاکله شهر دانست. در میان این عناصر، آب و هوا مهمترین مورد به شمار رفته و خود شامل ویژگیهایی همچون تابش خورشید، بارش، باد، رطوبت و... می شود. بدیهی است که تغییر در هریک از عوامل مذکور سبب تغییر در وضعیت کلی اقلیم می شوند. گرچه ممکن است که این دگرگونی ها در تمامی موارد یکسان و همتراز نباشند.

تغییر اقلیم به معنای ایجاد پدیده های آب و هوایی گذرا و کوتاه مدت نبوده و تغییر در شاخصه های اقلیمی برخلاف شرایط متوسط شکل گرفته مورد انتظار و در دوره های بلند مدت را شامل می شود. تغییر اقلیم به دگرگونی در اقلیم جهانی زمین یا اقلیم های منطقه ای در طول زمان اشاره می کند. این تغییرات ممکن است از فرآیندهای درونی زمین حاصل شوند یا بوسیله نیروهای خارجی (مثل تغییرات شدت تابش آفتاب) پدید آیند یا در زمانهای غالباً اخیر از طریق فعالیت های انسانی ناشی شوند.

در کاربردهای اخیر، بویژه در زمینه سیاست زیست محیطی، اصطلاح "تغییر اقلیم" غالباً فقط به تغییرات حاصل شده در اقلیم مدرن، شامل افزایش در میانگین درجه حرارت سطحی که به عنوان "گرم شدن جهانی" شناخته می شود، اشاره دارد. مجمع اصلی سازمان ملل درباره تغییر اقلیم (UNFCCC)، اصطلاح "تغییر پذیری اقلیم" را برای تغییرات ناشی از عوامل غیرانسانی، استفاده می کند.

شهرها به عنوان محل سکونت بیش از نیمی از جمعیت 7 میلیاردی کره زمین -که به صورت فزاینده ای در حال افزایش است-، بیش از دو سوم انرژی جهان را مصرف کرده و بیش از 70% گاز CO2 منتشر شده در جهان را به خود اختصاص داده اند. شهرها به عنوان ظرفی که هم زیست بوم موجودات زنده و هم عناصر کالبدی و مصنوع را دربر می گیرند در طول زمان و بصورت پیوسته سبب تفاوتهایی در وضعیت اقلیمی محیط اطراف خود نسبت به نواحی روستایی و فضاهای طبیعی شده اند. تغییراتی که هم بدلیل مخاطرات جانی و انسانی که می تواند ساکنان آنها را تهدید نکند و هم هزینه های فراوان مادی که بر شهرها و اقتصاد محلی تحمیل می کنند، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

ادامه مطلب را می توانید در پایگاه خبری شهر الکترونیک در اینجا ملاحظه فرمایید. 

  
نویسنده : خشایار کاشانی جو ; ساعت ٦:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/٧
تگ ها :