طرح و شهر

بیان مسائل تخصصی معماری و شهرسازی، ایجاد مکانی برای هم اندیشی و تبادل نظر، اطلاع رسانی و افزایش دامنه آگاهیهای عمومی و فردی درباره موضوعات مختلف حرفه ای، از اهداف اصلی ایجاد این فضای مجازی می باشد

سیر تحول نظریه های مرتبط با حمل و نقل درون شهری

مقاله اینجانب زیر عنوان "سیر تحول نظریه های مرتبط با حمل و نقل درون شهری" در شماره 4 دوفصلنامه علمی- پژوهشی هویت شهر منتشر گردید. چکیده این مقاله در ذیل آمده است:

 

حمل و نقل همواره یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر ساختار شهرها بوده است. اما بویژه در یک سده اخیر با گسترش انواع وسایل نقلیه موتوری و تغییرات فزاینده جمعیتی به یکی از اصلی ترین مشکلات شهرنشینی بدل گردیده است. رویکردهای نظری به حمل و نقل درون شهری نیز طی دوره های زمانی مختلف از روندی متفاوت برخوردار بوده است. پژوهش حاضر، بررسی روند تحول نظریه های مرتبط با حمل و نقل درون شهری است که با مطالعه اسنادی و با استفاده از جدیدترین و معتبرترین منابع انجام گرفته است و بر مبنای مشابهت های موجود، ایده های نظری حمل و نقل درون شهری در سه دوره زمانی دسته بندی گردید.

نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد در قرن گذشته یک تغییر جهت گیری کلی از حمل و نقل خودرومدار به سمت گسترش شبکه های حمل و نقل همگانی و توسعه در نواحی پیرامونی آنها به وجود آمده است.

 

واژه های کلیدی:

وونرف، حمل و نقل پایدار، رشد هوشمند، دهکده حمل و نقلی، توسعه حمل و نقل همگانی مدار

  
نویسنده : خشایار کاشانی جو ; ساعت ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۸/٧
تگ ها :